Privacyreglement Portaal Trainingen:

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Portaal Trainingen internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
Portaal Trainingen mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Portaal Trainingen de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Portaal Trainingen worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Portaal Trainingen vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Portaal Trainingen in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Portaal Trainingen expliciet om jouw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die Portaal Trainingen gebruikt en het doel van het gebruik
Portaal Trainingen verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Portaal Trainingen, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Portaal Trainingen of via het contactformulier contact met ons opneemt. Portaal Trainingen verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en taalniveau. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Portaal Trainingen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;     • te registreren welke internetsite/internet pagina’s je bezoekt;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren, bijvoorbeeld door onderzoek en statistieken;
• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).
IP-adressen/cookies
Portaal Trainingen houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website
bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich
interesseren;
• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Portaal Trainingen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven
buiten de Portaal Trainingen, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die
Portaal Trainingen met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Portaal Trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Portaal Trainingen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Portaal Trainingen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Portaal Trainingen om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Portaal Trainingen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Portaal Trainingen verstrekte persoonsgegevens;
• Portaal Trainingen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Portaal Trainingen hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Portaal Trainingen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Jouw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;

• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Portaal Trainingen.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Portaal Trainingen opnemen en probeert Portaal Trainingen er samen met jou uit te komen.
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Portaal Trainingen? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Portaal Trainingen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Portaal Trainingen.
Privacyreglement Portaal Trainingen versie april 2018

___________________________________________________________________

Cookieverklaring:

Wat is een cookie?
We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash Applicaties]
wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf
van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan
bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een
herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op
jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt
gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een
cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te
herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website
kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de
instellingen van jouw browser.
Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke
onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier
kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw
webbrowser afsluit.
Tracking cookies van onszelf
We vragen jouw toestemming voor het plaatsen van een cookie op jouw
apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons
netwerk bezoekt. Op deze manier kunnen we te weten komen dat je naast
onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent
geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw
naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af
te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
Google Analytics
We gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via
onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier
kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten.
Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IP-adres
wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich
te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy
Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze
manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking
van eventuele persoonsgegevens.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van
jouw gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. We
kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te
voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je
kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van
cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie
van jouw browser.”
MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende website kun je meer informatie over cookies vinden:
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Pin It on Pinterest

Share This